Hoạt động công ty - Hình ảnh đầu tiên về gian hàng Triển lãm của Hưng Xe Nâng
Gian hàng của hưng Xe nâng tại hội chợ triển lãm